VIZIUNE si MISIUNE

VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI

O lume implicată activ în care persoanele dezavantajate au acces la servicii, beneficiază de ajutor şi se bucură de o viaţă demnă şi de sprijinul celorlalţi membri ai comunităţii.

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI

Ajutorarea copiilor, familiilor dezavantajate, bătrânilor, persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială cu succes.