Voluntariat

CONCEPTUL DE VOLUNTARIAT

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie initiaţivă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială (adoptata de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002)

Elementele definiţiei:

 • persoană fizică (nu o organizaţie/instituţie);
 • propria iniţiativă (nu o constrângere);
 • activitate (deci un serviciu, nu un bun material/tangibil sau o facilitate);
 • în folosul altora (persoane sau organizaţii neguvernamentale, respectiv instituţii publice, nu pentru sine sau membrii ai familiei);
 • fără o contraprestaţie materială (fără o plată pentru activitatea desfăşurată. Rambursarea cheltuielilor aferente desfăşurării activităţii este acceptabilă);

DECLARATIA UNIVERSALA CU PRIVIRE LA VOLUNTARIAT

Voluntariatul este o componentă de bază a modului de manifestare a societăţii civile. El transpune în practică cele mai nobile aspiraţii ale omenirii–dorinţa (nevoia) de pace, libertate, şanse egale, siguranţă şi dreptate pentru toţi oamenii. În această eră a globalizării şi a schimbării continue, lumea devine mai mică, mai interdependentă şi mai complexă.

Voluntariatul – atât prin acţiuni individuale, cât şi de grup – este o modalitate prin care:

 • Pot fi promovate şi întărite valori umane legate de comunitate, grija faţă de soarta aproapelui;
 • Indivizii îşi pot exercita drepturile şi responsabilităţile ce le revin ca membri ai comunităţii, în timp ce evoluează şi învaţă de-a lungul vieţii, devenind conştienţi de întregul lor potenţial uman;
 • Se pot crea legături care să ajute la depăşirea diferenţelor care ne despart, astfel încât să trăim împreună în comunităţi sănătoase şi solide, muncind împreună la găsirea unor soluţii inovatoare pentru provocările noastre comune şi pentru a modela destinele noastre colective.

În zorii noului mileniu, voluntariatul este o componentă esenţială a tuturor societăţilor. El pune eficient în practică declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite confom căreia “Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea”. Această declaraţie sprijină dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia liber şi de a fi voluntari, indiferent de originea lor culturală sau etnică, de religie, vârstă, sex şi condiţie fizică, socială sau economică. Toţi oamenii din lume ar trebui să aibă dreptul de a-şi pune la dispoziţie în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altor persoane sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective şi fără a aştepta recompense financiare.

Intenţionăm să dezvoltăm un voluntariat care:

 • să solicite implicarea întregii comunităţi în identificarea şi rezolvarea propriilor probleme;
 • să încurajeze tinerii şi să facă posibile şi pe mai departe activităţile depuse în serviciul comunităţii;
 • să pună o voce la dispoziţia celor care nu se pot reprezenta singuri;
 • să facă posibilă şi pentru alţii participarea ca voluntari;
 • să fie complementar, dar să nu se substituie serviciilor oferite de alte sectoare ale societăţii sau de către angajaţi plătiţi;
 • să ofere persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunoştinţe şi abilităţi şi de a îşi dezvolta la maximum potenţialul, încrederea în sine şi creativitatea;
 • să promoveze solidaritatea la nivel de familie, comunitate locală, dar şi naţional şi global.

Credem că voluntarii, organizaţiile neguvernamentale şi comunităţile pe care le deservesc au responsabilitatea comună de a :

 • crea un mediu în care activitatea de voluntariat să capete sens şi să contribuie la atingerea unor rezultate convenite dinainte;
 • defini criterii referitoare la participarea voluntarilor, inclusiv condiţiile în care organizaţia şi voluntarul pot să pună capăt angajamentului lor reciproc, şi de a dezvolta politici care să ghideze activitatea de voluntariat;
 • oferi voluntarilor şi persoanelor pe care aceştia le deservesc protecţia necesară împotriva diferitelor riscuri pe durata activităţii desfăşurate în comun;
 • oferi voluntarilor instruire adecvată, evaluare regulată şi recunoaştere;
 • asigura accesul tuturor la activităţile de voluntariat prin înlăturarea barierelor fizice, economice, sociale şi culturale.

Acţiunea de voluntariat este o forţă creativă şi mediatoare care:

 • construieşte comunităţi puternice şi sănătoase, care respectă demnitatea tuturor persoanelor;
 • dă posibilitatea persoanelor să îşi exercite drepturile ca fiinţe umane şi, astfel, să îşi amelioreze calitatea vieţii;
 • ajută la soluţionarea problemelor sociale, culturale şi a celor legate de mediu, şi
 • construieşte, prin intermediul unei colaborări mondiale, o societate mai umană şi mai dreaptă.

Adoptată de către comitetul director internaţional al IAVE- The International Association for Volunteer Effort, în cadrul celei de-a XVI-a Conferinţe Mondiale a Voluntarilor, Amsterdam, Olanda, ianuarie 2001, Anul Internaţional al Voluntarilor.

DREPTURILE VOLUNTARILOR

Voluntarul are dreptul:

 • de a fi tratat ca un coleg cu drepturi egale;
 • de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, deprinderile, studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini;
 • de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atât la începutul perioadei, cât şi pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informaţii în domeniu;
 • de a ştii cât de multe despre AID-ONG şi despre organizaţia la care este plasat; la supervizare-orientare din partea unei persoane cu experienţă, bine informată, cu răbdare, atentă şi care dispune de suficient timp pentru a răspunde nevoilor de informare ale voluntarului;
 • la un spaţiu unde să îşi desfăsoare activitatea ce şi-a asumat-o;
 • de a fi promovat şi de a-i fi acordate responsabilităţi, în conformitate cu propria capacitate de acţiune şi rezultatele obţinute;
 • de a fi implicat în planificarea activităţilor, de a face sugestii şi de a-i fi respectate opiniile;
 • la recunoaşterea meritelor, sub forma unor promovări, premii, exprimarea publică a aprecierii, etc.

Voluntarul care beneficiază de drepturile prevazute în Carta drepturilor voluntarului trebuie sa accepte responsabilităţile şi obligaţiie care decurg din acestea.

SFATURI PENTRU VOLUNTARI
1. FII CONVINS!
Cerceteaza-ţi sentimentele şi asigură-te că vrei să ajuţi alţi oameni.
2. FII SIGUR!
Nu-ţi oferi serviciile pâna nu esti convins de valoarea a ceea ce faci.
3. FII LOIAL!
Oferă sugestiile şi acceptă regulile; nu critica ceea ce nu înţelegi (s-ar putea să existe un bun motiv ca lucrurile să fie asa cum sunt)
4. SPUNE CE GÂNDESTI!
Întreabă ceea ce nu întelegi; nu-ţi păstra pentru tine întrebările şi frustrările pâna când acestea te îndepărtează sau creează probleme organizaţiei.
5. FII DISPUS SA ÎNVETI!
Instruirea este esentială pentru a-ţi putea desfăşura activitatea în bune condiţii.
6. ÎNVATA TOT CE POTI!
Află tot ceea ce poţi despre organizaţie şi despre munca ta.
7. ACCEPTA SUPERVIZAREA!
Vei fii mai util şi îţi vei îndeplini sarcinile eficient dacă vorbeşti cu cineva despre activitatea ta şi dacă accepţi îndrumare.
8. FII DE ÎNCREDERE!
Fa ceea ce te-ai angajat saăaci; nu promite ceea ce nu eşti sigur că poţi să faci.
9. FII UN BUN COECHIPIER!
Găseşte-ţi un loc în echipă. Munca e mult mai plăcută şi plină de satisfacţii atunci când nu eşti singur.

* text adaptat după Carta drepturilor Voluntarului elaborată de Centre National du Volontariat, Paris

MOTIVE PENTRU PRACTICAREA VOLUNTARIATULUI
Voluntariatul este la îndemâna oricărei persoane şi da un scop vieţii personale!
De ce devin oamenii voluntari ?

 • pentru a susţine o cauză de interes;
 • pentru că le pasă de problemele comunităţii;
 • pentru a se simţi parte a unei soluţii;
 • pentru a face fapte bune;
 • pentru a se amuza;
 • pentru a fi împreună cu oamenii care împărtăşesc aceleaşi valori;
 • pentru a crea un echilibru în viaţă personală;
 • pentru a obţine experienţă într-o posibilă viitoare carieră;
 • pentru a-şi îmbunătăţi CV-ul;
 • pentru a-i impresiona pe ceilalţi;
 • pentru că apreciază voluntariatul ca fiind o valoare:
 • pentru a folosi deprinderi pe care nu le utilizează la servici;
 • pentru a face o activitate în comun cu familia sau prietenii;
 • pentru a se simţi necesar şi folositor.

Alătură-te activităţilor noastre! Alege să ajuţi!