2014

Dăruieşte din suflet – ediţia a VII-a

2. daruieste din suflet (1)-page-001

Din mâini mici, pentru inimi mari – ediţia a III-a

1. din maini mici-page-001Departamentul de Consiliere Profesională în colaborare cu Liga Studențească din cadrul Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău au organizat în mod integrat, în perioada 24.03-17.04 proiectele social-umanitare “Din mâini mici pentru inimi mari” și “Dăruiește din suflet”, ediția a VII-a.
Scopul acestora a fost sensibilizarea și implicarea studenților în activități de voluntariat cu caracter umanitar, respectiv întrajutoarea bătrânilor (și studenților) aflați în necesitate.

Categorii de activităţi:

 • realizarea de produse manufacturate cu tematică pascală de către preșcolari, școlari mici și studenți;
 • constituirea, gestionarea și promovarea unei expoziții tematice cu vânzarea produselor realizate;
 • obținerea de donații și sponsorizări în scop caritabil; identificarea unui grup țintă de bătrâni  aflați în necesitate;
 • procurarea produselor alimentare și constituirea pachetelor pascale pentru bătrânii din grupul țintă; deplasarea la beneficiari și dăruirea pachetelor pascale;
 • acordarea burselor pentru studenți.

colajToate activitățile și-au atins obiectivele iar în Săptămâna Mare, studenți, profesori, parteneri, sponsori și beneficiari, deopotrivă, au vibrat în frumusețea gestului altruist. Evenimentul a fost reflectat în reţeaua Edumanager.

Dezvoltarea serviciului social Masa pe roți 2014

masa pe roti

Reforma în domeniul social a inceput în 1990, preponderent prin acordarea de prestaţii şi ajutoare materiale şi mai puţin de servicii sociale. La nivel de servicii sociale oferta este limitată şi centrată mai ales pe îngrijirea în instituţii specializate. În lipsa unor alternative viabile, populaţia exercita presiune asupra acestor instituţii în condiţiile în care acestea au o capacitate limitată de a acoperi necesităţile sociale. Situaţiile de criză pot fi resimțite la nivelul unei comunităţi, în mod deosebit, în rândul persoanelor în vârstă, persoane fără venituri, familii monoparentale, persoane fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice, persoane care sunt victime ale violenţei domestice, copii ai străzii, copii instituţionalizaţi, persoane afectate de fenomenul traficului cu fiinţe umane, etc. Pe fondul impactului crizei economice proiectul Dezvoltarea serviciului social „Masa pe roţi”  reprezintă o soluţie imediata de ajutor a persoanelor fără venituri, cu venituri foarte mici, sau in incapacitate de a-si satisface singuri nevoile esențiale.
Proiectul Dezvoltarea serviciului social „Masa pe roţi” doreşte continuarea implementării serviciilor specializate, reducerea efectelor situaţiilor de criză şi dezvoltarea unui mediu de trai mai bun.

Obiective:

 • Acordarea de suport specializat (consiliere socială şi informare; activităţi de socializare) în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă beneficiarii;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele defavorizate prin asigurarea unei mese calde pe zi;
 • Informarea, conștientizarea şi implicarea societăţii, cu privire la problemele beneficiarilor aflaţi în situaţii de criză.

Perioada de desfășurare: aprilie-noiembrie 2014

Locația: Municipiul Bacău

Beneficiari direcți: 30 persoane aflate în situaţii de criză, persoane fără nici un fel/ cu venituri foarte mici, bolnavi aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa.

Beneficiari indirecți: familiile de provenienţă ale beneficiarilor proiectului; alte grupuri de persoane defavorizate care pot beneficia prin replicarea unor proiecte similare; comunitatea locală; organizaţii nonguvernamentale din domeniul social.

Zâmbetele copilăriei-atelier de dezvoltare a creativităţii

zambetele

Una dintre priorităţile asociaţiei se referă la furnizarea de servicii complementare de educaţie şi instruire copiilor şi adolescenţilor. Proiectul Zâmbetele copilăriei-atelier de dezvoltare a creativităţii continuă proiectul Atelier pentru dezvoltarea creativităţii şi a inteligenţei socio-emoţionale ce a reprezintat o strategie de reducere a efectelor excluderii sociale prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii de consiliere (socială, educaţională, psihologică).
Prezentul proiect îşi doreşte continuarea implementării serviciilor specializate integrate (consiliere socială, consiliere psihologică, consiliere şi informare în legătură cu piaţa muncii, consiliere profesională, consiliere juridică) concomitent cu reducerea efectelor de criză și dezvoltarea potențialului creativ al copiilor.

Scop: Dezvoltarea potențialului creativ și creşterea gradului de integrare socială a 20 de copii beneficiari, sprijinirea lor în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză şi  fenomenului de excluziune socială.

Obiective:

 • Creşterea gradului de autocunoaştere al celor 20 de copii beneficiari;
 • Socializarea şi integrarea socială a celor 20 de copii beneficiari ai proiectului;
 • Dezvoltarea potenţialului creativ al celor 20 de copii beneficiari;
 • Implicarea activă a celor 20 de copii în activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari ai asociaţiei.

Perioada de desfășurare: 1 mai-31 octombrie 2014

Locația: Municipiul Bacău

Beneficiari: 20 copii, elevi din clasele I-IV (6/7-10/11 ani): copii provenind din familii aflate în dificultate materială şi financiară; copii care sunt integraţi în familii monoparentale sau disfuncţionale; copii care se confruntă cu dificultăţi de adaptare şcolară şi de natură emoţională; copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.