2013

Şcoala de vară Culorile copilăriei – ediţia a II-a

afis agas 2013

Proiectul Şcoala de Vară “Culorile copilăriei” – ediția a II-a reprezintă o strategie pe termen mediu şi lung de reducere a  efectelor migraţiei prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii de consiliere (socială, educaţională, psihologică) oferit unui număr de 20 de copii, din mediul rural, ai căror părinţi lucrează în străinătate. Fundamentul social al proiectului se regăseşte în datele statistice ale anului 2011 referitoare la numărul de copii singuri acasă. Statisticile oficiale arată că în România trăiesc 85.601 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate: 24.960 copii care au ambii părinţi plecaţi în străinătate, 50.085 copii care au un părinte plecat la muncă în străinătate şi 10.556 copii care au un singur părinte susţinător şi care este plecat în străinătate. La nivelul judeţului Bacău, în anul 2011 au rămas singuri acasă un număr de 7515 copii: 2706 copii care au ambii părinţi plecaţi în străinătate, 3776 copii care au un părinte plecat la muncă în străinătate şi 1033 copii care au un singur părinte susţinător şi care este plecat în străinătate. Una dintre problemele esenţiale cu care se confruntă cel mai adesea copilul ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate o reprezintă rămânerea acestuia fără îngrijirea părintească (sau fără o persoană responsabilă de supravegherea, creşterea şi îngrijirea copilului sau cu putere de reprezentare legală a acestuia). Plecarea părinţilor pentru perioade îndelungate de timp reprezintă o cauză pentru comportamente deviante, pentru scăderea performanţelor (inclusive cele şcolare), pentru o degradare a stării fizice şi psihice a copilului cauzate de lipsa controlului, a educaţiei, a modelelor pozitive, precum şi a problemelor de comunicare, a dificultăţilor de adaptare, a deficienţelor în îngrijire, a supraîncărcării cu sarcini etc.

Obiective:

 • creşterea gradului de autocunoaştere al celor 20 de copii beneficiari;
 • socializarea şi integrarea socială a celor 20 de copii beneficiari ai proiectului;
 • diminuarea problemelor de natură emoţională, intelectuală/educaţională şi comportamentală a celor 20 de copii din mediul rural care au părinţii plecaţi în străinătate;
 • implicarea activă a celor 20 de copii în activităţi de dezvoltare a potenţialului creativ şi de petrecere a timpului liber;
 • creşterea calităţii vieţii celor 20 de copii beneficiari;
 • promovarea ideei de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari ai asociaţie

Categorii de activităţi:

 • asistenţa/consilierea socială şi psihologică acordată celor 20 de copii şi părinţilor acestora; activităţi recreative şi de dezvoltare a potenţialului creativ;
 • activităţi nonformale de reducere a situaţiilor de eşec şcolar;
 • activităţi de dezvoltare a comunicării; management de proiect.

Perioada de desfăşurare: iulie-august 2013
Locaţie: comuna Agăş, judeţ Bacău
Susţinător: Şcoala Gimnazială Agăş Bacău
Beneficiari: 20 de copii cu vârste cuprinse între 6/7 -10/11 ani de la Şcoala Gimnazială Agăș care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Dăruieşte din suflet – ediţia a VI-a

Din mâini mici, pentru inimi mari – ediţia a II-a

În perioada 2-29 aprilie 2013 s-au derulat proiectele “Dăruieşte din suflet”-ediția a VI-a și “Din mâini mici, pentru inimi mari”-ediția a II-a organizate de către Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu Liga studenţească şi Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005.

daruieste_2013     din_inimi 2013

Prin efortul şi implicarea studenţilor şi a partenerilor, sumele colectate din vânzarea produselor manufacturate, s-au transformat în colete Pascale care au ajuns la 20 de bătrânii nevoiaşi din municipiul Bacău, beneficiari ai proiectelor noastre.
Întâlnirea dintre studenţi, voluntari şi bătrâni a fost un izvor de lumină şi bucurie şi a înnobilat sufletele celor care cred cu adevărat în puterea dăruirii.

La mulţi ani, copilărie!

la multi ani copilarieZiua copilului este un prilej de a sărbători copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea și familia noastră, de a aprecia și iubi copiii și de a-i pregăti pentru un viitor sănătos, fericit și plin de succese.
Vineri, 31.05.2013, am intrat pentru câteva momente în “Lumea copiilor” de la Centrul de zi “O școală pentru toți”, Bacău. Aceștia ne-au încântat cu un spectacol-concurs în care și-au etalat talentele prin momentele artistice pregătite special pentru această zi. Pe lângă premii, copiii au primit din partea asociației cadouri dulci sub formă de  prăjituri și sucuri.

colaj lma

Dezvoltarea serviciului social Masa pe roţi

masa pe rotiReforma în domeniul social a inceput în 1990, preponderent prin acordarea de prestaţii şi ajutoare materiale şi mai puţin de servicii sociale. La nivel de servicii sociale oferta este limitată şi centrată mai ales pe îngrijirea în instituţii specializate. În lipsa unor alternative viabile, populaţia exercita presiune asupra acestor instituţii în condiţiile în care acestea au o capacitate limitată de a acoperi necesităţile sociale. Situaţiile de criză pot fi resimțite la nivelul unei comunităţi, în mod deosebit, în rândul persoanelor în vârstă, persoane fără venituri, familii monoparentale, persoane fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice, persoane care sunt victime ale violenţei domestice, copii ai străzii, copii instituţionalizaţi, persoane afectate de fenomenul traficului cu fiinţe umane, etc. Pe fondul impactului crizei economice proiectul Dezvoltarea serviciului social „Masa pe roţi”  reprezintă o soluţie imediata de ajutor a persoanelor fără venituri, cu venituri foarte mici, sau in incapacitate de a-si satisface singuri nevoile esențiale.
Proiectul Dezvoltarea serviciului social „Masa pe roţi” doreşte continuarea implementării serviciilor specializate, reducerea efectelor situaţiilor de criză şi dezvoltarea unui mediu de trai mai bun.

Obiective:

 • Acordarea de suport specializat (consiliere socială şi informare; activităţi de socializare) în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă beneficiarii;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele defavorizate prin asigurarea unei mese calde pe zi;
 • Informarea, conștientizarea şi implicarea societăţii, cu privire la problemele beneficiarilor aflaţi în situaţii de criză.

Perioada de desfășurare: aprilie-noiembrie 2014
Locația: Municipiul Bacău

Beneficiari direcți: 30 persoane aflate în situaţii de criză, persoane fără nici un fel/ cu venituri foarte mici, bolnavi aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa.

Beneficiari indirecți: familiile de provenienţă ale beneficiarilor proiectului; alte grupuri de persoane defavorizate care pot beneficia prin replicarea unor proiecte similare; comunitatea locală; organizaţii nonguvernamentale din domeniul social.

Masa bucuriei – 2013

masa bucuriei

Plecând de la faptul că în România există oameni care nu îşi pot asigura pâinea zilnică, iar pe de altă parte există în procesul economic un surplus de alimente, proiectul Masa Bucuriei are ca scop materializarea obiectivelor comune umanitare şi social-filantropice ale iniţiatorilor, de ajutorare cu produse alimentare și nealimentare a persoanelor aflate în nevoie. Prin proiectul Masa Bucuriei se împart alimente în stare perfecta pentru consum, dar care din diferite motive nu mai pot fi valorificate în procesul economic (marfă cu ambalaj necorespunzător, supraproducţie, termen de valabilitate redus). Distribuția acestor produse către cei aflați în nevoie se face prin 170 de centre administrate de instituții și organizații subordonate Patriarhiei Române.
Pentru Selgros Cash & Carry, proiectul Masa Bucuriei reprezintă o exprimare firească a programelor de responsabilitate sociala, iar magazinele companiei dispun de alimente alimente și produse nealimentare care nu vor mai fi folosite în procesul economic şi au astfel posibilitatea de a ajuta oamenilor aflaţi în nevoie.
Pentru Patriarhia română opera sociala derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Patriarhia română dispune de infrastructura necesară pentru distribuirea corectă și eficientă a produselor donate de Selgros.

Atelier pentru dezvoltarea creativităţii şi a inteligenţei socio-emoţionale

atelier 2013

Scop: Creşterea gradului de integrare socială şi emoţională a 40 de copii beneficiari, spijinirea lor în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză şi  fenomenului de excluziune socială.

Obiective:

 • Creşterea gradului de autocunoaştere al celor 40 de copii beneficiari;
 • Socializarea şi integrarea socială a celor 40 de copii beneficiari ai proiectului;
 • Dezvoltarea potenţielului creativ al celor 40 de copii beneficiari;
 • Diminuarea problemelor de natură emoţională şi comportamentală a celor 40 de copii;
 • Implicarea activă a celor 40 de copii în activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari ai asociaţiei.

Perioada de desfășurare: 15 mai-15 noiembrie 2013
Locația: Municipiul Bacău
Partener: Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Platon” Bacău
Beneficiari: 40 copii, elevi din clasele I-VIII (6/7-14/15 ani): copii provenind din familii aflate în dificultate materială şi financiară; copii care sunt integraţi în familii monoparentale sau disfuncţionale; copii care se confruntă cu dificultăţi de adaptare şcolară şi de natură emoţională; copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Împreună în lumina Sfintelor Sărbători Pascale!

impreuna paste

Analiza nevoilor sociale din municipiul Bacău a relevat existenţa unui număr de mare de cazuri sociale, număr ce depăşeşte posibilitatea de rezolvare/asistare a acestora prin programele/proiectele noastre, în acest moment. Pentru bătrânii singuri, care nu au adesea nici un alt sprijin, acest ajutor financiar este de multe ori văzut ca un  răspuns pe care Dumnezeu îl dă rugăciunilor lor. Acest suport  este foarte important în cazul vârstnicilor, tinând cont că înseamnă şi o contribuţie la sănătatea lor. Proiectul s-a bazat pe conceptul de îmbătrânire activă, generând activităţi care pot menţine bătrânii implicaţi în viaţa socială a comunităţii din care fac parte
Locaţie: Municipiul Bacău
Perioada de derulare: mai-iunie 2013
Obiective: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele defavorizate; creşterea numărului de persoane care beneficiază de asistenţă socială; acordarea de suport specializat în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă persoanele vârstnice; sensibilizarea comunităţii locale în raport cu nevoile persoanelor asistate social.
Parteneri: SPASS Bacau
Beneficiari: 38 bătrâni pensionari din municipiul Bacău (cu cuantumul pensiei de până în 800 lei), din care 14 persoane sunt cu handicap.

 Zâmbete de sărbători!

zambete de sarbatori

Pentru 20 de familii ai căror copii frecventează Centrul de zi „O şcoală pentru toţi” Bacău, anul acesta, prin parteneriatul cu Şcoala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău s-a realizat proiectul „Ajutaţi iepuraşul să umple coşul tuturor copiilor”. Astfel elevii Şcolii Gimnaziale ”Miron Costin”, îndrumaţi de cadrele didactice ale şcolii, prin produsele alimentare colectate îşi aduc o contribuţie pentru ca viaţa acestor copiilor din Centrul de zi „O şcoală pentru toţi” Bacău să primească un plus de speranţă şi perspectivă, pentru ca acest Paşte să nu fie o altă sărbătoare care îi găseşte în lipsuri, să fie şi pentru ei o sărbătoare a bucuriei, a vieţii, a speranţei, a iubirii. Coșuletele de Paște vor aduce lumina pe masa acestor copii, fiecare pachet continînd produse alimentare de bază, conserve, dulciuri şi fructe.

colaj zambete de sarbatori