2012

Formarea abilităţilor de management al carierei pentru 40 de adolescenţi asistaţi social

formarea primarie 1.Proiectul reprezintă o strategie pe termen lung de formare şi dezvoltare a unor abilităţi care să faciliteze o mai bună inserţie pe piaţa muncii a beneficarilor proiectului. În judeţul Bacău, la finele lunii ianuarie 2012, s-a înregistrat un număr de 13.974 şomeri iar rata şomajului era de 6,17%. Toate aceste date statistice au determinat organizaţia noastră să acorde o atenţie sporită  formării şi dezvoltării abilităţilor de management al carierei pentru adolescenţii asistaţi social. Pentru a realiza obiectivele propuse, asociaţia va implementa un sistem integrat de consiliere a carierei concretizat în activităţi (de grup şi individuale) de consiliere psihologică, consiliere şi orientare şcolară şi profesională, consiliere socială, consiliere juridică, workshop-uri de informare cu privire la piaţa muncii şi dinamica acesteia, activităţi de e-couseling.

Locaţie: Municipiul Bacău

Perioada de desfăşurare: aprilie-noiembrie 2012

Obiective:

 • Creşterea gradului de autocunoaştere al celor 40 de adolescenţi;
 • Dezvoltarea serviciilor de orientare şcolară şi profesională adresate celor 40 de adolescenţi;
 • Creşterea gradului de informare al celor 40 de adolescenţi cu privire la piaţa muncii;
 • Creşterea gradului de conştientizare a celor 40 de tineri în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor în relaţiile de muncă;
 • Creşterea gradului accesului celor 40 de adolescenţi la tehnologiile de comunicare şi IT prin intermediul activităţilor de e-counseling;
 • Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari ai asociaţiei.

Parteneri: Liceul cu Program Sportiv Bacău

Beneficiari: 40 de tineri cu vârste între 14/15-18/19 ani.

Dăruieşte din suflet – ediţia a V-a

daruieste_din_suflet_final-page-0011-212x300În cadrul proiectului studenţii au colectat sume de bani din vânzarea produselor realizate manual (felicitări de Paşte, ouă încondeiate, machete pascale, produse realizate  prin tehnicile origami şi quilling, împletituri). Din sumele colectate s-a asigurat finantarea unui coş alimentar de Paşte pentru peste 20 de batrâni neajutoraţi din Bacău. Proiectul s-a finalizat  pe 13 aprilie, când grupuri de câte trei studenţi s-au deplasat la adresele celor 20 de beneficiari identificaţi/selectaţi din Bacău şi au dăruit din suflet câte un pachet cu produsele tradiţionale pentru masa de Paşte, fiecare in valoare de câte 65 de lei. Proiectul a fost reflectat pe reteaua Edumanager.

Locatie: Municipiul Bacău

Perioada de desfăşurare: 2-14 aprilie 2012

Obiective:

 • sensibilizarea comunităţii în vederea acordării de donaţii pentru persoanele cu venituri reduse; sensibilizarea studenţilor şi elevilor faţă de problematica socială a vârstei a III-a;
 • stimularea iniţiativei şi implicării în abordarea şi reducerea problemelor sociale ale acestei categorii de vârstă; dezvoltarea sentimentelor de empatie şi solidaritate; sprijinirea cu produse alimentare a bătrânilor nevoiaşi din municipiul Bacău.

Iniţiator: Departamentul de Consiliere Profesională al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău

Parteneri: Liga Studențească a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, Şcoala cu clasele I-VIII Agăş, Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005”

Beneficiari: 20 bătrâni dezavantajați economic din municipiul Bacău

Din mâini mici pentru inimi mari – ediţia I

din_maini_mici-page-001-212x300

În cadrul acestui proiect studenţii şi elevii au realizat manual, în cadrul orelor de Abilităţi practice şi activităţilor de practică şcolară la catedra atât produse specifice perioadei pe care o traversam – felicitări de Paste, oua încondeiate, machete pascale, cât şi alte produse, prin diverse tehnici origami, quilling, împletituri ce au putut fi admirate la expoziţia cu vânzare din incinta holului central al universităţii, pe întreaga perioadă a proiectului. În acelaşi timp, tot de aici au putut fi achizitionate, prin licitaţie, produse handmade donate de studenţii aceleiaşi specializări în scop caritabil pentru beneficarii proiectului “Dăruieşte din suflet”, ediţia a V-a. Proiectul a fost reflectat pe reteaua Edumanager.

Locaţie: Municipiul Bacău

Perioada de desfăşurare: 2-14 aprilie 2012

Obiective: sensibilizarea comunităţii în vederea acordării de donaţii pentru persoanele cu venituri reduse; dezvoltarea potenţialului creative al studenţilor şi elevilor.

Iniţiator: Departamentul de Consiliere Profesională al Universităţii “Vasile Alecsandri” din

Bacău, studenţii specializării Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.

Parteneri: Şcoala cu clasele I-VIII Agăş, Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005”

Beneficiari: 20 bătrâni dezavantajați economic din municipiul Bacău; elevii şi studenţii implicaţi în proiect.

Masa pe roţi – 2012

Afis-Masa-pe-Roti

Proiectul Masa pe roţi se încadrează în obiectivele identificate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru domeniul social: servicii privind protecția socială, informare, consiliere și îndrumare; prevenirea fenomenelor care pot genera probleme de natură socială cu influenţe negative.
Activitățile planificate în proiect vor avea ca scop ameliorarea situației de criza și a soluționării concrete a situației de criză cu care se confrunta beneficiarii.

Obiectivele proiectului vizează:

 • informare, consiliere și îndrumare;
 • prevenirea fenomenelor care pot genera probleme de natură socială cu influenţe negative;
 • incluziunea socială a persoanelor aflate în situații de risc de marginalizare;
 • solidaritatea socială, responsabilizarea comunității.

Asociația va implementa, în funcție de nevoi, următoarele servicii pentru a putea realiza obiectivele propuse:

 • Consiliere și informare;
 • Distribuție hrană caldă zilnic;
 • Socializare și petrecerea timpului liber.

Beneficiari direcți: 30 persoane aflate în situații de criză, persoane fără nici un fel, sau cu venituri foarte mici, bolnavi aflați în imposibilitatea de a se deplasa.

Beneficiari indirecți: familiile de proveniență ale beneficiarilor proiectului; alte grupuri de persoane defavorizate care pot beneficia, prin replicarea unor proiecte similare; comunitatea locală; organizații nonguvernamentale din domeniul social.

Masa bucuriei – 2012

masa bucuriei

Plecând de la faptul că în România există oameni care nu îşi pot asigura pâinea zilnică, iar pe de altă parte există în procesul economic un surplus de alimente, proiectul Masa Bucuriei are ca scop materializarea obiectivelor comune umanitare şi social-filantropice ale iniţiatorilor, de ajutorare cu produse alimentare și nealimentare a persoanelor aflate în nevoie. Prin proiectul Masa Bucuriei se împart alimente în stare perfecta pentru consum, dar care din diferite motive nu mai pot fi valorificate în procesul economic (marfă cu ambalaj necorespunzător, supraproducţie, termen de valabilitate redus). Distribuția acestor produse către cei aflați în nevoie se face prin 170 de centre administrate de instituții și organizații subordonate Patriarhiei Române.
Pentru Selgros Cash & Carry, proiectul Masa Bucuriei reprezintă o exprimare firească a programelor de responsabilitate sociala, iar magazinele companiei dispun de alimente alimente și produse nealimentare care nu vor mai fi folosite în procesul economic şi au astfel posibilitatea de a ajuta oamenilor aflaţi în nevoie.
Pentru Patriarhia română opera sociala derivă din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru toţi oamenii şi din Sfânta Liturghie a Bisericii, în care este celebrată iubirea milostivă şi jertfelnică a lui Hristos pentru mântuirea oamenilor. Patriarhia română dispune de infrastructura necesară pentru distribuirea corectă și eficientă a produselor donate de Selgros.

Şcoala de vară Culorile copilăriei – ediţia I

afis agasScopul proiectului este de a reduce efectele migraţiei prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii de consiliere (socială, educaţională, psihologică) oferit unui număr de 20 de copii, din mediul rural, ai căror părinţi lucrează în străinătate concomitent cu monitorizarea copiilor şi combaterea efectelor negative generate de lipsa părinţilor – însingurarea, lipsa unei persoane cu care să discute, comportamentele deviante, scăderea performanţelor şcolare.

Obiective:

 1. creşterea gradului de autocunoaştere al celor 20 de copii beneficiari;
 2. socializarea şi integrarea socială a celor 20 de copii beneficiari ai proiectului;
 3. diminuarea problemelor de natură emoţională, intelectuală/educaţională şi comportamentală a celor 20 de copii din mediul rural care au părinţii plecaţi în străinătate;
 4. implicarea activă a celor 20 de copii în activităţi de dezvoltare a potenţialului creativ şi de petrecere a timpului liber;
 5. dezvoltarea abilităţilor de comunicare (inclusiv cu părinţii), a înţelegerii, a solidarităţii, a toleranţei reciproce şi crearea sentimentului de apartenenţă la grup;
 6. creşterea calităţii vieţii celor 20 de copii beneficiari;
 7. promovarea ideei de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari ai asociaţiei.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 20 de copii cu vârste cuprinse între 6/7 -10/11 ani de la Şcoala cu clasele I-VIII Agăş care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Durata proiectului: 05.06.-31.08.2012
*Proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Bacau

Integrarea socio-profesională a femeilor şomere prin intermediul Intreprinderii Sociale ArtTricot Ovidenia

arttrocotProiectul reprezintă o abordare nouă în furnizarea de servicii sociale pentru tinerii șomeri (întreprindere socială de ocupare) personalul angajat în IS fiind format din femei șomere. Rata șomajului înregistrată la finalul lunii aprilie 2012 în județul Bacău a fost de 5.4% (5.02% pentru femei). Proiectul presupune înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi sociale de ocupare are va oferi femeilor șomere locuri de muncă temporare/permanente.

Scopul: creşterea gradului de integrare socială şi profesională a femeilor şomere, sprijinirea/asistarea lor în vederea reducerii efectelor şomajului ca situaţie de criză şi a excluziunii sociale.

Obiective:

 • Înfiinţarea IS ArtTricot  Ovidenia de către ACCA Ovidenia Bacău 2005 ca societate cu răspundere limitată;
 • Selecţia şi recrutarea personalului angajat în IS;
 • Planificarea şi implementarea procesului de producţie.

 Ca obiectiv de dezvoltarea organizaţională, ACCA Ovidenia Bacău 2005 îşi propune creşterea gradului de sensibilizare şi implicare a comunităţii în sprijinirea şomerilor aflaţi în dificultate prin intermediul promovării voluntariatului.

Perioada de desfășurare: 2012

Locația: municipiul Bacău

IS ArtTricot Ovidenia va valorifica tradiţia românească a împletiturilor manuale (tricotaje) din fire naturale. În cadrul proiectului se vor respecta  principiile dezvoltării durabile, ale bunei guvernări şi incluziunii sociale (dezvoltarea unei întreprinderi sociale de ocupare). De asemenea, beneficiarii proiectului se vor califica locul de muncă în profesia de confecţioner.

Categorii de activităţi:

 • Activităţi necesare înfiinţării IS ArtTricot  Ovidenia de către ACCA Ovidenia Bacău 2005
 • Activități specifice de recrutare și selecție a resursei umane implicate în IS ArtTricot Ovidenia
 • Activități de planificare și implementare a procesului de producere a tricotajelor în cadrul IS ArtTricot
 • Activități specifice de consiliere psihologică, vocațională și socială derulate în cadrul ACCA Ovidenia Bacău 2005

Beneficiari : femeile şomere. Şomerii reprezintă persoane care potrivit Legii nr. 76/2002 sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate. IS va oferi, pentru început, 3 locuri de muncă pentru femeile şomere şi posibilitatea calificării profesionale a acestora.

Pâine pentru toţi!

painePrin proiectul “Pâine pentru toți!” am asigurat o pâine, zilnic, pentru 20 de copii din familii aflate în dificultate. Colectele din donații s-au realizat în casetele de donații din magazinele S.C. Impex Inan S.R.L.. Din colectele strânse s-au cumpărat din aceste magazine pâinile ce au fost oferite beneficiarilor proiectului.

Obiective:

 • creșterea calității vieții persoanelor beneficiare;
 • reducerea riscului de marginalizare socială.

Locație: Municipiul Bacău

Perioada de desfășurare: mai-decembrie 2012

Beneficiari: 20 de copii din familii aflate în dificultate.

Am şi eu ghiozdan!

ghiozdan

Prin intermediul proiectului Am și eu ghiozdan! s-au acordat kituri cu rechizite copiilor proveniți din familii aflate în dificultate.

Obiective:

 • creșterea accesului beneficiarilor la autonomie socială;
 • reducerea fenomenului de abandon școlar;
 • reducerea riscului de marginalizare socială.

Locație: Municipiul Bacău

Perioada de desfășurare: iulie-august 2012

Partener: S.C. Cotnari S.R.L.

Beneficiari: 30 de copii din familii aflate în dificultate.

colaj ghiozdan

Bucuria Crăciunului intra și în casa ta!

craciun 2012Sărbătorile de iarnă sunt cel mai aşteptat moment al anului, atât de către cei mici şi cei mari. Din păcate, nu toţi pot să se bucure de ele aşa cum se cuvine, alături de familiile lor. Acesta este cazul multor familii şi persoane din judeţul Bacău. Prin aceasta campanie am adus bucurie şi în casele acestora.

Locaţie: judeţul Bacău

Obiective: Sensibilizarea comunităţii în vederea acordării de donaţii pentru persoanele cu venituri reduse; sprijinirea cu produse (alimente, haine, încălţăminte, jucării, dulciuri) a familiilor nevoiaşe (copii, batrâni, familii sarace s.a.)

Beneficiari: 15 copii provenind din familii cu dificultăți financiare și materiale .

colaj bucuria craciunului 2012

Împreună în bucuria dăruirii – ediţia a VI-a

impreunaÎn perioada 03-17 decembrie 2012, Departamentul de Consiliere Profesională, împreună cu partenerii săi, Liga Studenţească, Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” şi Şcoala Gimnazială Luncani, au venit în întâmpinarea Sărbătorilor de Crăciun cu cea de-a VI-a ediţie a proiectului social “Împreună în bucuria dăruirii”.
Cu dăruire în suflet, studenţii, profesorii Universităţii “ Vasile Alecsandri “ din Bacău şi membrii Asociaţiei Creştine de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” au colectat haine, jucării, dulciuri, alimente şi obiecte de igienă personală pentru a aduce în dar unui număr de 15 copii defavorizaţi, elevi ai Şcolii Gimnaziale Luncani, zâmbetul copilăriei şi căldura sărbatorilor creştine .
Cele 15 pachete, fiecare în valoare de 100 lei, au oferit copiilor fructe (mere, portocale), dulciuri (biscuiţi, bomboane, fulgi de porumb, chips-uri), alimente (zahăr, făină, macaroane, pâine), produse de igienă personală (periuţe de dinţi, pastă de dinţi, săpunuri), jucării, haine şi cărţi.
Proiectul “Împreună în bucuria dăruirii” s-a finalizat joi, 20.12.2012, ora 13.00, în Aula “Vasile Alecsandri” din corpul D, odată cu acordarea a cinci burse “Moş Crăciun”, fiecare în valoare de 200 lei. Astfel, tot din fondurile colectate, organizatorii proiectului au venit în sprijinul studenţilor care se confruntă cu o situaţie socială deficitară şi care, pentru o clipă măcar, au simţit spiritul Crăciunului prin dragostea celor din jur. Evenimentul a fost reflectat și de presa locală.

Familia e tot ce îmi doresc! – 2012

familia e tot ceea ce imi dorescProiectul vizează acordarea de ajutor material (alimente, îmbrăcăminte, rechizite) precum şi consiliere socială, religioasă, psihologică pentru familiile cu multi copii, aflate în situaţii de criză, în vederea prevenirii instituţionalizării copiilor şi migraţiei ilegale.

Locaţie: judeţul Bacău

Obiective:

 • Reducerea riscului de exluziune socială;
 • Oferirea de suport specializat persoanelor aflate în situaţii de criză;
 • Creşterea calităţii vieţii persoanelor beneficiare.