2007

Bucuria Crăciunului intră şi în casa ta! – 2007

craciun 2007Sărbătorile de iarnă sunt cel mai aşteptat moment al anului, atât de către cei mici cât şi cei mari. Din păcate, nu toţi oamenii pot să se bucure de ele aşa cum se cuvine, alături de familiile lor. Acesta este cazul multor familii şi persoane din judeţul Bacău.

Locaţie: judeţul Bacău

Obiective: Sensibilizarea comunităţii în vederea acordării de donaţii pentru persoanele cu venituri reduse; sprijinirea cu produse (alimente, haine, încălţăminte, jucării, dulciuri) a familiilor nevoiaşe (copii, bătrâni, familii sărace s.a.)

Parteneri: Şcoala cu clasele I-VIII “Ion Luca”, Bacău; Liceul de Arta “George Apostu”, Bacău; Colegiul Economic “Ion Ghica”, Bacău; Şcoala cu clase I-VIII Rusenii-Răzeşi; Şcoala cu clasele I-VIII Buhuşi; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bacău; Christkatholische Kirche der Schweiz-Elveţia.

Beneficiari: persoane indiferent de vârstă, aflate în dificultate şi care nu sunt capabile să asigure minimum de hrană, membrii familiilor acestora, persoane fără nici un fel de venituri, bolnavi aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa, aflaţi în evidenţa DGASPC Bacău, A.C.C.A. “Ovidenia Bacău 2005”, elevi ai Şcolii cu clase I-VIII Rusenii-Răzeşi şi elevi ai Şcolii cu clasele I-VIII Buhuşi.

Igiena pentru toţi !

iGIENA PT TOTI Proiectul a constat în distribuirea de materiale igienico-sanitare şi susţinerea de cursuri informative referitoare la importanţa păstrării igienei corporale şi modalităţi eficace de folosire a materialelor igienico-sanitare.

Locaţie: municipiul Bacău şi oraşul Buhuşi

Obiective: Sensibilizarea, informarea şi conştientizarea importanţei igienei corporale în păstrarea sănătăţii şi a stării de bine.

Parteneri: Şcoala cu clase I-VIII Buhuşi şi Spitalul Orăşenesc Buhuşi

Beneficiari: elevii clasei a-III a, Şcoala cu clasele I-VIII Buhuşi (35 elevi); bolnavi din Spitalul Orăşenesc Buhuşi (40 beneficiari); beneficiarii proiectelor în derulare (25 persoane).

Viitorul cere ajutor !

viitorul cere ajutor-2Proiectul a constat în acordarea unei burse private pe o perioada de 4 ani şcolari unui student.
Acordarea de burse private este reglementată de Legea nr. 376/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare si de Ordinul nr. 1.759/5.371/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.151 din 6 decembrie 2004.
Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditata, din ţara sau din străinătate.
Cuantumul lunar al bursei acordate a acoperit masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere.

Obiective:

 • Creşterea accesului la educaţie a tinerilor dezavantajaţi;
 • Creşterea calităţii vieţii;
 • Respectarea principiului egalităţii de şanse.

Perioada: octombrie 2007-octombrie 20011

Beneficiar: Un student al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”.

Familia e tot ceea ce îmi doresc ! – 2007

FAMILIAProiectul a constat în acordarea de ajutoare (materiale şi financiare) unor familii aflate în situaţii de criză (pachete de hrană, îmbrăcăminte, kituri şcolare, kituri de igienă) concomitent cu acordarea de servicii de consiliere socială şi psihologică.

Obiective:

 • Reducerea riscului de excluziune socială;
 • Creşterea calităţii vieţii persoanelor beneficiare;
 • Respectarea principiului egalităţii de şanse.

Perioada de desfăşurare: ianuarie 2007-decembrie 2007

Beneficiari: 10 familii aflate în dificultate.

Masa pe roţi – 2007

masa pe roti 2007Proiectul social Masa pe roţi a avut ca scop creşterea calităţii vieţii persoanelor beneficiare dar şi sensibilizarea comunităţii locale în sprijinirea persoanelor asistate social.

Categorii de activităţi:

 • servicii de consiliere socială şi informare;
 • activităţi de socializare;
 • distribuirea meniurilor standard pentru cei 10 beneficiari.

Asociația va implementa, în funcție de nevoi, următoarele servicii pentru a putea realiza obiectivele propuse:

 • Consiliere și informare;
 • Distribuție hrană caldă zilnic;
 • Socializare și petrecerea timpului liber.

Beneficiari direcți: 10 persoane aflate în situații de criză, persoane fără nici un fel, sau cu venituri foarte mici, bolnavi aflați în imposibilitatea de a se deplasa.