Centrul de zi “Sfântul Nicolae” Buhuşi

Centru de zi - Sfantul Nicolae - OvideniaServiciile sociale oferite în cadrul acestui Centru de zi pentru copii sunt servicii sociale specializate care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea situaţiei de nevoie socială. Centrul a fost înfinţat ca urmare a nevoilor copiilor, pentru un mediu potrivit în vederea aptitudinilor şcolare.

Misiunea Centrului de Zi “Sfântul Nicolae” Buhuşi este de a preveni abandonul şcolar şi de a îmbunătăţi nivelul de educaţie, socializare, comunicare, integrare prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere menite să sprijine însuşirea şi dobândirea unor deprinderi şi abilităţi pentru o dezvoltare armonioasă şi o viaţă independentă.

Scopul centrului este de a implementa servicii complementare demersurilor şi eforturilor familiei, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, pentru a răspunde într-un mod cât mai adecvat nevoilor individuale ale fiecărui copil, ţinând cont şi de contextul lui socio-familiar, prin îndeplinirea unor obiective specifice.

Beneficiarii direcţi ai serviciilor oferite de către Centrul de Zi sunt 30 de copiii / an ( 10 copii / zi) de vârsta şcolara (6-14 ani) proveniţi din familii dezorganizate, monoparentale, defavorizate, expuşi riscurilor şi excluziunii sociale sau care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate, iar  beneficiari indirecţi sunt familiile acestora

Modalităţi de selectare a beneficiarilor:

Copiii vor fi selectaţi conform legislaţiei în vigoare privind acordarea serviciilor sociale din centru. Orice persoană care solicită sprijinul printr-o cerere scrisă sau verbală sau orice altă instituţie care face o sesizare este luată în evidenţă şi fiecare situaţie este analizată în parte.

Programul zilnic al copiilor în Centru se desfăşoară ţinându-se cont de vârsta acestora, nivelul de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios.
Activităţile cu copii sunt diversificate, adaptate vârstei lor şi răspund nivelului şi potenţialului lor de dezvoltare.

Programul zilnic este de Luni până Vineri de la 12.00 -16:00

Activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul Centrului sunt:

 • Ajutor pentru realizarea temelor şcolare
 • Organizarea de cursuri de calculatoare
 • Ateliere de lucru manual
 • Ateliere de pictură şi desen
 • Cursuri de limbă engleză
 • Vizionarea de materiale educative
 • Organizarea unor programe de divertisment
 • Activităţi recreative şi de socializare
 • Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
 • Consiliere şi sprijin pentru părinţi/reprezentanţi legali
 • Organizarea unor excursii la o serie de obiective turistice din zona

Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

Copiii şi tinerii sunt încurajaţi să participe activ la stabilirea temelor care vor fi discutate şi a jocurilor desfăşurate pe întreaga perioadă în care beneficiază de suport. În acest sens, aceştia vor completa în Registru de impresii şi sugestii. Părinţii, beneficiarii indirecţi sunt îndrumaţi spre alte servicii publice private în funcţie de nevoile identificate.

Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora:

 • Mijloace mass-media: anunţuri publicitare, articole;
 • Telefon/fax;
 • Organizare de întâlniri/grupuri de discuţii cu reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţ si cu reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice locale;
 • Participarea  specialiştilor la cursuri de formare, simpozioane, conferinţe;
 • Promovarea acţiunilor organizate la evenimente laice şi religioase din timpul anului;
 • Materiale publicitare: pliante, fluturaşi, etc.

Centrul de zi este acreditat prin Decizia nr.20/23.07.2013  .