PRINCIPII si PRIORITATI

PRINCIPII

 • Universalitate
 • Obiectivitate şi imparţialitate
 • Eficienţă şi eficacitate
 • Proximitate în furnizarea de servicii sociale
 • Cooperare şi parteneriat
 • Orientarea pe rezultate
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii beneficiarilor serviciilor oferite de organizaţie

PRIORITĂŢI

 • Asistenţa socială: contribuim la reducerea efectelor sărăciei şi a reintegrării sociale a persoanelor vulnerabile prin intermediul implementării proiectelor, care promovează calitatea protecţiei sociale şi a sănătăţii populaţiei.
 • Educaţie: contribuim la construirea unui viitor mai bun pentru copii şi adolescenţi acordând sprijin material şi spiritual tinerilor din familii vulnerabile şi asigurând-le accesul la instituţiile de învăţământ superior şi traning-uri profesionale.
 • Dezvoltarea comunităţii locale: depunem eforturi pentru construirea şi dezvoltarea unui mediu de trai mai bun în zonele rurale şi urbane prin intermediul implementării proiectelor care creează locuri de muncă şi contribuie la prevenirea migraţiei ilegale.
 • Dezvoltare organizaţională: promovam dezvoltarea autonomiei şi lucram pentru îmbunătăţirea autorităţii organizaţionale, desăvârşindu-ne şi perfecţionându-ne continuu metodica coordonării proiectelor.
 • Asistenţă în cazuri extreme: reacţionam şi intervenim în caz de calamităţi naturale, accidente umane şi cazuri extremale, redresând nevoile populaţiei afectate.