ISTORIC

Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005” a fost fondată în anul 2005, la iniţiativa Preotului Ovidiu Radu, de către un grup de creştini preocupaţi de nevoile sociale existente la nivelul municipiului Bacău şi a promovat servicii sociale diversificate de interes local adresându-se persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială. Scopul acestor servicii îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor şi prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative.