Cu atat de putin poti face atat de mult!

“Cu atât de puţin poţi face atât de mult” – 2%  

Alegeţi să redirecţionaţi 2% din impozitul aferent anului 2013 către Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor “Ovidenia Bacău 2005″, iar decizia dumneavoastră poate face cu adevărat diferenţa în viaţa persoanelor aflate în situaţii vulnerabile. Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, orice contribuabil, persoana fizică, poate direcţiona 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către o organizaţie non-guvernamentală. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, este doar o parte din impozitul dumneavoastră pe venit  aferent anului 2012 care poate fi redirecţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta, în cazul de faţa către A.C.C.A. “Ovidenia Bacău 2005″.

Ce trebuie sa fac?

Procedura este extrem de simplă şi nu costă nimic! Trebuie doar să completaţi şi să semnaţi Formularul 230 dacă în anul 2013 aţi realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, sau Formularul 200 dacă în anul 2013 aţi obţinut venituri din alte surse (activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală etc). Formularul trebuie completat cu datele personale, de mână, cu majuscule şi semnat. Nu este necesară  specificarea sumei (instituţia fiscală o va calcula şi o va vira conform legii) şi nici ataşarea Fişei Fiscale. Formularul completat se depune direct la sediul Asociaţiei noastre, sau la registratura Administraţiei financiare de care aparţineţi.

Descarcă Formularul 230
Descarcă Formularul 200