Campania “Ajută! Bucură! Mulţumeşte!”

“Ajută! Bucură! Multumeşte!”  – 2012
-campanie de fundraising-

Descriere: Scopul campaniei este strângerea de fonduri pentru  construirea, amenajarea, echiparea şi punerea în funcţiune a  Centrului social-filantropic Ovidenia şi implicit pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii a 700 persoane asistate social.
Locaţie: Municipiul Bacău
Perioada de derulare: aprilie-decembrie 2012
Obiective: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele defavorizate prin asigurarea unei mese calde pe zi; creşterea numărului de persoane care beneficiază de asistenţă socială; acordarea de suport specializat în vederea reducerii efectelor de criză cu care se confruntă persoanele (persoane care nu sunt capabile să asigure minimum de hrană lor şi familiilor lor; persoane fără nici un fel de venituri;  bolnavi aflaţi în imposibilitatea de a se deplasa; persoane fără adăpost); sensibilizarea comunităţii locale în raport cu nevoile persoanelor asistate social.
Parteneri: S.C. INAN S.R.L. Bacău
Beneficiari: 700 de persoane asistate social