Noi şi ARTTRICOT

Proiectul Integrarea socio-profesională a femeilor șomere prin intermediul Intreprinderii sociale (IS) ArtTricot se înscrie ca obiective, activităţi şi grup ţintă în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2010-2013 ale ACCA „Ovidenia Bacău 2005”. Obiectivele planului strategic al ACCA „Ovidenia Bacău 2005” pentru perioada 2010-2013 vizează asigurarea serviciilor de sprijin pentru familiile aflate în dificultate, gestionarea eficientă a resurselor necesare desfăşurării de asistenţă socială (asigurarea resurselor pentru activitatea de baza a asociaţiei). Domeniul abordat de proiect este cel al economiei sociale ce “include organizaţiile private organizate formal, cu autonomie de decizie şi bazate pe libertatea de asociere, care prestează servicii necomerciale pentru gospodării şi ale căror excedente, dacă există, nu pot fi însuşite de agenţii economici care le înfiinţează, controlează sau finantează” (The Social Economy in the European Union, CIRIEC, 2007).
Acest proiect reprezintă o sinteză a preocupărilor organizaţiei noastre de a derula proiecte sociale cu impact educativ asupra beneficiarilor directi şi comunităţii locale (Proiecte sociale: Masa pe roţi, Masa bucuriei; Proiecte educaţionale: Laboratorul pentru formarea deprinderilor de viaţă autonomă Ovidenia Bacău 2005, Consilierea vocaţională, prin intermediul calculatorului a 70 de tineri asistaţi social). IS ArtTricot reprezintă un prim pas în dezvoltarea unei reţele de economie socială a asociaţiei.
S.C. ArtTricot Ovidenia S.R.L. este o întreprindere socială de ocupare, personalul angajat fiind format din femei șomere.
IS ArtTricot Ovidenia valorifică tradiţia românească a împletiturilor manuale (tricotaje) din fire naturale. În cadrul IS ArtTricot Ovidenia se respectă principiile dezvoltării durabile, ale bunei guvernări şi incluziunii sociale (dezvoltarea unei întreprinderi sociale de ocupare).
Pe termen lung, rezultatele activităţilor previzionate ale IS ArtTricot Ovidenia se concretizează în creşterea gradului de integrare socială şi profesională a 3 femei şomere, asistarea lor socio-psiho-vocaţională şi juridică dar şi reducerea efectelor şomajului ca situaţie de criză.

Proiectul este finantat de Raiffeisen Bank prin Programul de granturi 2012.